Aktualności

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi między innymi uczęszczania na zajęcia oraz odbywania się i organizacji wydarzeń na terenie Uniwersytetu zachęcamy do zapoznania się z komunikatami JM Rektora UW, prof. Marcina Pałysa (https://www.uw.edu.pl/komunikat-rektora-uniwersytetu-warszawskiego-w-sprawie-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa/) oraz komunikatu Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW, prof. Jolanty Choińskiej-Miki (https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-zalecen-dot-procedur-zapobiegajacych-rozprzestrzenianiu-sie-zakazen-wirusowych/).

Ponadto zalecamy śledzenie na bieżąco komunikatów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2) oraz dostosowywanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl/aktualnosci/).