I część I posiedzenia Parlamentu Studentów UW

W minioną sobotę – 25 listopada, odbyło się I posiedzenie Parlamentu Studentów UW XV kadencji. Przed otwarciem obrad przemówienie wygłosił JM Rektor prof. Marcin Pałys, namawiając do aktywnego zaangażowania się w życie uczelni. W trakcie posiedzenia udało się wybrać Marszałka PS UW, którym został Filip Urbański (Katedra Białorutenistyki). Wybrani zostali także, zaproponowani przez Filipa Wicemarszałkowie: …

W minioną sobotę – 25 listopada, odbyło się I posiedzenie Parlamentu Studentów UW XV kadencji. Przed otwarciem obrad przemówienie wygłosił JM Rektor prof. Marcin Pałys, namawiając do aktywnego zaangażowania się w życie uczelni.

W trakcie posiedzenia udało się wybrać Marszałka PS UW, którym został Filip Urbański (Katedra Białorutenistyki). Wybrani zostali także, zaproponowani przez Filipa Wicemarszałkowie: Patrycja Sieląg (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii) i Marcin Guza (Wydział Chemii).

Parlament Studentów zaakceptował proponowany przez Przewodniczącą Julię Sobolewską skład Zarządu Samorządu Studentów:

1. Jagoda Białota (Ośrodek Studiów Amerykanistycznych, Wydział Polonistyki) – Komisja Współpracy Zewnętrznej;

2. Marcin Ciechanowicz (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) – Komisja Współpracy Wewnętrznej;

3. Anna Maria Krupa (Katedra Białorutenistyki, Instytut Stosunków Międzynarodowych) – Komisja ds. Jakości Kształcenia;

4. Adam Krzymiński ( Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji) – Komisja Prawno-Socjalna;

5. Tomasz Zając (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze) – Komisja ds. Komunikacji.

 

Ponadto na posiedzeniu udało się wybrać przedstawicieli studenckich do Senatu UW. Z racji pełnionych funkcji zasada w nim Przewodnicząca ZSS UW oraz Marszałek PS UW, a  Parlament wybrał pozostałych dziesięciu przedstawicieli:

Michał Bartyczak (Instytut Romanistyki, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego);  Kamil Dąbrowski (Wydział Biologii);  Arkadiusz Falkiewicz (Instytut Lingwistyki Stosowanej);  Robert Hyżorek (Wydział Prawa i Administracji); Adam Krzymiński ( Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji);  Mateusz Lis (Instytut Europeistyki); Piotr Połowniak (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii);  Michał Radek (Wydział Prawa i Administracji);  Anna Eni Urbańska (Wydział Psychologii, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich); Tomasz Zając (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze).

Dodaj komentarz