Kampania społeczna – “Przemoc zaraża”

Kampania społeczna organizowana przez Stowarzyszenie OPTA, współfinansowana przez m.st Warszawa. „Przemoc Zaraża” porusza problem przemocy psychicznej. Przemoc to nie tylko bicie. Niektóre przejawy przemocy psychicznej w rodzinie są akceptowane społecznie: Przeglądanie telefony partnera lub dziecka Przeglądanie rzeczy osobistych Przemoc słowna w stosunku do partnera czy członków rodziny Podsłuchiwanie prywatnych rozmów Usilne naleganie partnera lub rodzica …

Kampania społeczna organizowana przez Stowarzyszenie OPTA, współfinansowana przez m.st Warszawa.

„Przemoc Zaraża” porusza problem przemocy psychicznej.

Przemoc to nie tylko bicie.

Niektóre przejawy przemocy psychicznej w rodzinie są akceptowane społecznie:

  • Przeglądanie telefony partnera lub dziecka
  • Przeglądanie rzeczy osobistych
  • Przemoc słowna w stosunku do partnera czy członków rodziny
  • Podsłuchiwanie prywatnych rozmów
  • Usilne naleganie partnera lub rodzica na zrezygnowanie ze spotkań z przyjaciółmi czy rodziną
  • Szantaż emocjonalny, drwiny, bezustanna krytyka

Przemocowe zachowania często okrywane są płaszczem troski, miłości czy dobrego wychowywania dzieci. Celem kampanii jest zapalenie się czerwonej, ostrzegawczej lampki u osoby, która te zachowania obserwuje lub je przejawia.

Naszą intencją jest zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców o zjawisku przemocy psychicznej, jej przejawach oraz psychologicznych skutkach.

W kampanii szczególny nacisk kładziemy na problem zjawiska tzw. „dziedziczenia przemocy” czyli powielania krzywdzących zachowań z dzieciństwa w dorosłym życiu.

Naszym dążeniem jest podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat charakterystycznych przejawów przemocy psychicznej.

Przemoc psychiczna może dotknąć każdego, niezależnie od płci, statusu materialnego, miejsca zamieszkania czy wykształcenia. Przeżycia, których doświadczaliśmy, postawy i zachowania, które obserwowaliśmy na co dzień w dzieciństwie, znajdują wyraz w dorosłym życiu.

Wierzymy w odpowiedzialność społeczną oraz oddolne działania. Jesteśmy przekonani, że wspólnie jesteśmy w stanie wykształcić w młodych ludziach brak zgody na przemocowe zachowania oraz świadomość konsekwencji własnych czynów.

Nie zgadzam się aby ktokolwiek naruszał moją prywatność i sprawdzał mój telefon czy rzeczy osobiste.

Nie zgadzam się, aby ktokolwiek ze mnie drwił i otwarcie ten sprzeciw wyrażam.

Nie zgadzam się, aby ktokolwiek ograniczał moją swobodę oraz możliwość kontaktu z rodziną czy przyjaciółmi.

Jestem młodym, świadomym człowiekiem, więc sam też tak nie postępuje.

Wiem, gdzie szukać pomocy jeżeli te sytuacje mnie przerastają.

 

Dominacja to nie temperament.

Izolacja to nie miłość.

Kontrola to nie troska. -> YT

Poniżanie to nie wychowywanie.  -> YT

Dodaj komentarz