Komisja Kultury i Sportu

Komisja Kultury i Sportu

Klaudia Kowalczyk

e-mail: klaudia.kowalczyk@samorzad.uw.edu.pl

 

Komisja Kultury i Sportu organizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym. Podejmuje współpracę zewnętrzną z instytucjami kultury, aby móc promować wśród studentów wydarzenia kulturalne i sportowe. Swoją działalność uzupełnia o promocję działalności charytatywnej oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi takimi jak fundacje czy schroniska.