Komisja Kultury

 

Komisja Kultury organizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym. Podejmuje współpracę zewnętrzną z instytucjami kultury, aby móc promować wśród studentów wydarzenia kulturalne i sportowe. Swoją działalność uzupełnia o promocję działalności charytatywnej oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi takimi jak fundacje czy schroniska.