Komisja Kultury

Komisja Kultury

Klaudia Kowalczyk

e-mail: klaudia.kowalczyk@samorzad.uw.edu.pl

Komisja Kultury organizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym. Podejmuje współpracę zewnętrzną z instytucjami kultury, aby móc promować wśród studentów wydarzenia kulturalne i sportowe. Swoją działalność uzupełnia o promocję działalności charytatywnej oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi takimi jak fundacje czy schroniska.