Pełnomocnik ds. socjalnych

Pełnomocnik ds. socjalnych 

Małgorzata Wasilewska

e-mail: malgorzata.wasilewska@samorzad.uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. socjalnych przede wszystkim odpowiada za współpracę z Odwoławczą Komisją Stypendialną, Biurem Spraw Studenckich oraz Biurem Osób Niepełnosprawnych. Prowadzi kampanie uświadamiające studentów i studentki z zakresu ich praw dotyczących świadczeń materialnych oraz udziela im porad z tego zakresu. Wspiera działalność Komisji Stypendialnej i nadzoruje działalność Komisji ds. zapomóg.