Komisja Socjalna

Komisja Socjalna

 

Marta Burzyńska

e-mail: marta.burzynska@samorzad.uw.edu.pl

 

Komisja Socjalna przede wszystkim odpowiada za współpracę z Odwoławczą Komisją Stypendialną, Biurem Spraw Studenckich oraz Biurem Osób Niepełnosprawnych. Prowadzi kampanie uświadamiające studentów i studentki z zakresu ich praw dotyczących świadczeń materialnych oraz udziela im porad z tego zakresu. Wspiera działalność Komisji Stypendialnej i nadzoruje działalność Komisji ds. zapomóg.