Do 23 marca będą przyjmowane wnioski jednostek dot. organizacji regionaliów. Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków są zarządy samorządów jednostkowych i/lub Rady Mieszkańców. Koła Naukowe mogą przedstawiać swoje propozycje we współpracy z samorządami jednostkowymi (wniosek składa ZSS, a nie KN).

Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane z następujących środków:

  1. Dofinansowanie z III filaru budżetu ZSS UW (pula konkursowa),
  2. Środki z I filaru budżetu ZSS UW
  3. Dofinansowania innego rodzaju (np. od Dziekana czy Dyrektora jednostki)

Wnioski należy donieść w formie papierowej do Biura ZSS do dn. 23 marca do godz. 17:00. W składanym formularzu w opisie kosztorysu prosimy o wskazanie, z jakich źródeł opłacane są konkretne pozycje.

Koordynatorem regionaliów odpowiedzialnym za udzielanie wszelkich informacji w tym zakresie jest Przewodnicząca Komisji Współpracy Samorządowej, Daria Zyśk (e-mail: daria.zysk@samorzad.uw.edu.pl, tel. 604-755-667)

Harmonogram prac nad Juwenaliami Regionalnymi

Wniosek do pobrania

FAQ

Specyfikacja sceny ZSS UW

Kamil Bonas

Dodaj komentarz