Nowe zarządzenie ws. finansów

Dzisiaj traci moc zarządzenie Przewodniczącej Zarządu Samorządu Studentów dotyczące określenia katalogu przedsięwzięć i usług niefinansowanych z I lub II filaru budżetu Samorządu.

Zapraszamy do zapoznania się z

Dodaj komentarz