Inne źródła finansowania

Rada Konsultacyjna do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego – Koła Naukowe

 

Rada Konsultacyjna do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego, udziela dofinansowania ze środków budżetowych na realizację prowadzonych przez koła naukowe lub artystyczne zarejestrowane na Uniwersytecie Warszawskim przedsięwzięć naukowych lub artystycznych. Zakres i tematyka dofinansowywanych przedsięwzięć musi wykraczać poza treści programu studiów.

 

Dofinansowanie może zostać udzielone w postaci dotacji bądź refundacji.

 

Koła mogą się ubiegać o dofinansowanie z Rady po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie rejestracji koła na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Wnioski przyjmowane są w terminach:

1) do 28 lutego (I podział);

2) do 15 maja (II podział);

3) do 31 października (ostatni podział).

 

Rada rozpatruje wnioski w ciągu miesiąca od upływu ostatecznych terminów ich składania.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie Rady: http://www.rada.uw.edu.pl/

 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego – jednostki organizacyjne i organizacje studenckie Uniwersytetu Warszawskiego

 

Fundacja przyznaje środki na dofinansowanie przedłożonych projektów, dotyczących w szczególności badań naukowych, konferencji naukowych lub publikacji wyników badań, bądź materiałów konferencji, przy czym wysokość dofinansowania ze strony Fundacji nie przekracza łącznego, pisemnie potwierdzonego dofinansowania, przyznanego przez Uniwersytet Warszawski i jego jednostki oraz Radę Konsultacyjną, Zarząd Samorządu Studentów, Fundację Universitatis Varsoviensis, a w zależności od projektu także dotacji ze strony innych podmiotów, takich jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, towarzystw naukowych itp.

 

Fundacja nie przyjmuje wniosków o dofinansowanie w kwocie niższej niż 500,00 zł.

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Fundacji nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia projektu.

 

Zarząd Fundacji UW ustala następujące terminy przyjmowania wniosków:

1) do 15 stycznia;

2) do 15 marca;

3) do 15 czerwca;

4) do 15 października.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie Fundacji: http://www.fuw.pl/dotacje

 

Fundacja Universitatis Varsoviensis – organizacje studenckie Uniwersytetu Warszawskiego

 

Fundacja udziela dotacji tylko organizacjom studenckim działającym w Uniwersytecie Warszawskim, kołom naukowym zarejestrowanym na Uniwersytecie Warszawskim, studentom i doktorantom UW oraz samorządom studenckim UW.

 

Fundacja nie udziela dotacji:

– na refundację poniesionych już wydatków;

– na realizację projektów bez własnego finansowego udziału wnioskodawcy.

 

Podmiot ubiegający się o dotacje powinien przedłożyć wniosek o dotacje zgodny ze wzorem wniosku.

 

Wniosek należy złożyć w biurze Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 18, 00-927 Warszawa).

 

Wnioski muszą być składane w następujących terminach:
1) 15 stycznia;
2) 15 maja;

3) 30 września.
Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od upływu ostatecznych terminów składania.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie Fundacji: http://www.fundacjauv.org.pl/

(Programy pomocy -> Pomoc studentom i organizacjom studenckim)

 

 

Dziekani oraz Dyrektorzy Waszych jednostek z chęcią wspierają Wasze projekty, zachęcamy Was do kontaktu z nimi ws. dofinansowań.