Materiały pomocnicze

Jeśli z jakiegoś powodu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do realizacji projektu zajdą zmiany w kosztorysie koniecznie trzeba o tym poinformować Zarząd. Służy do tego podanie o zmiany w kosztorysie.

Należy informować o zmianach dotyczących zarówno przychodów, jak i wydatków, niezależnie od tego czy są pokrywane ze środków Samorządu Studentów czy z innych.

Podanie o zmiany w kosztorysie

Jeśli korzystacie z materiałów promocyjnych ZSS UW np. smyczy, długopisów, notesów, których zakupu zazwyczaj nie finansujemy z II filaru należy wypełnić protokół odbioru materiałów promocyjnych.

Protokół odbioru materiałów promocyjnych ZSS UW

Jeżeli firma w której chcecie zrealizować np. gadżety promocyjne czy wydruki wymaga od Was przygotowania zamówienia należy wypełnić poniższy formularz podając dane firmy oraz informacje o zamawianych pozycjach. Zamówienia może podpisywać JEDYNIE Przewodniczący ZSS UW – jest to możliwe dopiero po przyznaniu dotacji na konkretny projekt.

Wzór zamówienia