Pełnomocnictwo finansowe

Wszystkie wnioski o dofinansowanie składa się poprzez system Cerber. Aby tego dokonać, niezbędna jest rejestracja jednostki (w przypadku kół naukowych, organizacji, a także nowo powstałych ZSS jednostek, zob. punkt 3). Gdy jednostka posiada już swoje konto, system kojarzy z nim rejestrowanych użytkowników. Należy najpierw zarejestrować się samodzielnie w systemie, a następnie dostarczyć do Biura ZSS odpowiednie dokumenty potwierdzające pełnomocnictwo finansowe. Aktywacja konta następuje po zatwierdzeniu dokumentów przez Biuro ZSS lub Komisję Finansową.

Pełnomocnictwo finansowe przyznawane jest w drodze uchwały Zarządu. Przysługuje ono:

1. W przypadku Zarządów jednostek

UWAGA! Pełnomocnikiem finansowym może być tylko student danej jednostki.

2. W przypadku Rad Mieszkańców:

  • Przewodniczącej/mu Rady – uchwała o wyborze;
  • innym członkom Rady wskazanym imiennie w uchwale Rady przyznającej pełnomocnictwo finansowe.

Uchwała o pełnomocnictwie finansowym RM

3. W przypadku kół i innych organizacji

  • osobom wskazanym imiennie w uchwale organizacji przyznającej pełnomocnictwo finansowe;
  • dodatkowo należy dostarczyć potwierdzenie z Biura Spraw Studenckich o rejestracji koła na Uniwersytecie (niezbędne do rejestracji jednostki).

Uchwała o pełnomocnictwie finansowym ORG

 

UWAGA! Pełnomocnictwa finansowe złożone w Biurze ZSS przed dniem 15 października wygasają z końcem listopada. Istnieje również możliwość odwołania pełnomocnictwa. Potwierdzenia o rejestracji koła na UW złożone przed 1 lutego tracą ważność 14 lutego.

Przyjmowane są wyłącznie uchwały sporządzone na wzorach z odnośników!