Rada Konsultacyjna

Na co można uzyskać dotacje?

Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego wspiera działalność naukową studentów zrzeszonych w kołach naukowych i przyznaje dofinansowanie na ich projekty, a w szczególności na:

  • badania naukowe (krajowe i zagraniczne);
  • konferencje (organizację oraz uczestnictwo);
  • wystawy i prezentacje kół;
  • publikacje.

Kiedy można ubiegać się o dotację?

Wnioski można składać trzy razy w roku:

  1. do 28 lutego (I podział);

  2. do 15 maja (II podział);

  3. do 31 października (III podział).

Rada może również ogłosić dodatkowy, czwarty podział.

Kto może otrzymać dotację?

O dotacje ubiegać się mogą WYŁĄCZNIE organizacje studenckie, które zarejestrowane są na Uniwersytecie od co najmniej 6 miesięcy i które złożyły sprawozdanie roczne z działalności (do 31 stycznia każdego roku w Biurze Spraw Studenckich). W przypadku niedopełnienia tego obowiązku koło może się ubiegać o dotację dopiero w III podziale.
Członkami Rady są Prorektor ds. Studenckich, pięciu przedstawicieli studenckich oraz inne osoby powołane przez Rektora.

Najważniejsze informacje dotyczące przyznawania przez Radę Konsultacyjną dotacji i rozliczania się z nich znajdują się w FAQ. Z kolei regulamin przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną można przeczytać pod tym adresem .

Te i pozostałe niezbędne dokumenty można również pobrać z bazy dostępnej pod tym adresem.