Regulamin przyznawania dotacji ZSS UW

Regulamin Przyznawania Dotacji określa w jaki sposób wnioskować o dofinansowanie wydarzeń z I i II filaru. Wnioski składa się oraz rozlicza przez system CERBER

Żeby mieć dostęp do systemu należy złożyć uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Zarządu Samorządu jednostki, Rady Mieszkańców bądź koła naukowe lub uchwałę o przyznaniu pełnomocnictwa finansowego.

Kiedy powstaje pomysł na zrealizowanie jakiegoś projektu należy zrobić zapytania ofertowe – są one niezbędne do uzyskania dofinansowania i należy je załączyć do wniosku. Od wydarzenia jest 30 dni na złożenie sprawozdania. Faktury (oryginały) należy składać  od razu po ich otrzymaniu, a do sprawozdania dołączyć kopie.

Warto zapoznać się także z Zarządzeniem określającym usługi bądź rzeczy niefinansowane przez ZSS UW.

Zachęcamy do lektury!

Regulamin Przyznawania dotacji przez ZSS

Zarządzenie w sprawie określenia katalogu pozycji niefinansowanych przez ZSS

W razie problemów zachęcamy do kontaktu z Komisją Finansową.