Parlament Studentów UW w XIV kadencji

W związku z nieaktywną na razie stroną Parlamentu dokumenty z XIV kadencji Parlamentu Studentów (2016/2017) zostały opublikowane tutaj: Zarządzenia Zarządzenie nr 1 Kalendarz posiedzeń PS UW Zarządzenie nr 2 Zmiana Kalendarza posiedzeń PS UW Zarządzenie-nr-3-Zmiana-Kalendarza-posiedzeń-PS-UW Zarządzenie Wicemarszałków zmiana kalendarza posiedzeń PS UW [28.09.2017] Protokoły Protokół nr 01, I część I posiedzenia Protokół nr 02, II …

W związku z nieaktywną na razie stroną Parlamentu dokumenty z XIV kadencji Parlamentu Studentów (2016/2017) zostały opublikowane tutaj:

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1 Kalendarz posiedzeń PS UW

Zarządzenie nr 2 Zmiana Kalendarza posiedzeń PS UW

Zarządzenie-nr-3-Zmiana-Kalendarza-posiedzeń-PS-UW

Zarządzenie Wicemarszałków zmiana kalendarza posiedzeń PS UW [28.09.2017]

Protokoły

Protokół nr 01, I część I posiedzenia

Protokół nr 02, II część I posiedzenia 15.12.2016

Protokół nr 03, II posiedzenie

Protokół nr 04, 1 część III posiedzenia

Protokół nr 05, II część III posiedzenia 20.02.2017

Protokół nr 06, IV posiedzenie 9.03.2017

Protokół nr 07, I część V posiedzenia 21.03.2017

Protokół nr 08, II część V posiedzenia 11.04.2017

Protokół nr 09, VI posiedzenie 18.05.2017

Protokół nr 10, VII posiedzenie 8.06.2017

Protokół nr 11, VIII posiedzenie 12.10.2017

Rezygnacje

Dymisja Filipa Urbańskiego z funkcji Wicemarszałka PS UW

Dymisja Klaudii Żarłok z funkcji Wicemarszałka PS UW

Dymisja Kamila Kołaty z funkcji członka Komisji Skrutacyjnej PS UW

Uchwały

Uchwała nr 02 Wybór Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 03 Wybór Przewodniczącej ZSS UW

Uchwała nr 04 Zatwierdzenie składu ZSS UW

Uchwała nr 05 Wybór Marszałka PS UW

Uchwała nr 06 Sprzeciw wobec agresji

Uchwała nr 07 Wybór Wicemarszałków PS UW

Uchwała nr 08 Wybór Komisji Wyborczej

Uchwała nr 09 Wybór Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 10 Wybór Komisji Prawno-Regulaminowej PS UW

Uchwała nr 11 Wybór Komisji Budżetu i Finansów PS UW

Uchwała nr 12 Wybór Senatorów studenckich

Uchwała nr 13 Nowelizacja budżetu Samorządu Studentów UW

Uchwała nr 14 Wybór kandydatów do komisji senackich – cz. 1

Uchwała nr 14 Wybór kandydatów do komisji senackich – cz. 2

Uchwała nr 16 Wybór Marszałka PS UW

Uchwała nr 17 Wybór Wicemarszałków

Uchwała nr 18 Wybór Senatorów

Uchwała nr 19 Wybór Kandydatów do Komisji Senackich

Uchwała nr 20 Wybór Kandydatów na Członków Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała nr 21 Wybór Kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała nr 22 Wybór Kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 23 Powołanie i wybór członków Komisji ds. Nowelizacji Regulaminu

Uchwała nr 24 Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego

Uchwała nr 25 Wybór Członków Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego

Uchwała nr 26 Wybór Przedstawicieli Studentów w Radzie Bibliotecznej UW

Uchwała nr 27 Wybór Przedstawicieli Studentów w Radzie Szkoły Języków Obcych UW

Uchwała nr 28 Wybór Członka Komisji Wyborczej

Uchwała nr 29 w sprawie proponowanych założeń do nowego systemu szkolnictwa wyższego

Uchwała nr 30 Wybór Senatora

Uchwała nr 31 Regulamin Samorządu Studentów UW

Uchwała nr 32 Powołanie i wybór członków Komisji ds. Nowelizacji Regulaminu Parlamentu

Uchwała nr 33 Wybór Marszałka PS UW

Nowelizacje budżetu

Budżet 2016 cz. 1 [plan]

Budżet 2016 cz. 2 [plan]

Budżet 2016 cz. 3 [aktualizacja]

Budżet 2016 cz. 4 [aktualizacja]

Opinia Komisji Budżetu i Finansów PS UW

Wyjaśnienie KBiF do Marszałka PS UW

Regulamin Samorządu Studentów UW

Regulamin Samorządu Studentów UW – 18.05.2017

Inne

Upoważnienie dla Wicemarszałka Mateusza Lisa

Podziękowanie Marszałka

Dodaj komentarz