Pełnomocnik ds. Osób Anglojęzycznych

Pełnomocnik ds. osób anglojęzycznych

Ola Rabenda

e-mail: aleksandra.rabenda@samorzad.uw.edu.pl

 

Pełnomocnik ds. studentów anglojęzycznych opiekuje się studentami anglojęzycznymi, tłumaczy na język angielski materiały zlecone przez ZSS UW oraz współpracuje z samorządami jednostek, na których prowadzone są studia w języku angielskim.