Pełnomocnik ds. Studentów z Trudnościami Zdrowotnymi

 

Pełnomocnik ds. Studentów z Trudnościami Zdrowotnymi

Marcin Lewandowski

e-mail: marcin.lewandowski@samorzad.uw.edu.pl

 

Pełnomocnik ds. studentów z trudnościami zdrowotnymi jest odpowiedzialny za prowadzenie współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, reprezentuje interesy tej grupy oraz prowadzi działalność promocyjną i informującą z zakresu dostępnych źródeł pomocy oraz praw studentów i studentek.