równoważni.uw.edu.pl

Ruszyła uniwersytecka strona równościowa – rownowazni.uw.edu.pl.  Strona, zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji można się zwrócić o wsparcie i pomoc na UW i w kraju. W celu zwiększenia …

Ruszyła uniwersytecka strona równościowa – rownowazni.uw.edu.pl.  Strona, zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji można się zwrócić o wsparcie i pomoc na UW i w kraju.

W celu zwiększenia świadomości i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności akademickiej, jak również mając na celu zapewnienie wysokich standardów antydyskryminacyjnych na naszej Uczelni, wydany został Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW. Zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, czym są dyskryminacja, stereotyp oraz uprzedzenia, jakie są prawne aspekty ochrony przed dyskryminacją osób studiujących (w tym również w ramach studiów doktoranckich) oraz osób zatrudnionych na UW. Poradnik w przystępny sposób opisuje krok po kroku, co należy zrobić w przypadku bycia pokrzywdzonym bądź świadkiem dyskryminującego zachowania. Zawiera również wyczerpujące informacje, wraz z danymi kontaktowymi, na temat instytucji funkcjonujących na poziomie krajowym oraz działających na Uniwersytecie, do których można zwrócić się o wsparcie i pomoc w przypadku dyskryminacji i nierównego traktowania.

Elektroniczna wersja Poradnika znajduje się na stronie rownowazni.uw.edu.pl.  Dostępna jest w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Dodaj komentarz