Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta

Katarzyna Wardzyńska

rps@samorzad.uw.edu.pl

602 695 769

W zakres kompetencji Rzecznika Praw Studenta wchodzą: wszelkie działania związane z ochroną praw studenta, działaniem na rzecz zwiększania świadomości studentów o przysługujących im prawach, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz obrony interesu studentów.