Baza kontaktów

Samorządy studentów w jednostkach dydaktycznych są integralną częścią Uniwersytetu Warszawskiego. Bezpośrednio reprezentują studentów przed władzami jednostki i uniwersytetu; kreują życie studenckie organizując różne wydarzenia kulturalne, rozrywkowe czy naukowe i mają wpływ na jakość kształcenia m.in. opiniując programy studiów, aktywnie uczestnicząc w życiu jednostki i biorąc udział w pracach czy to Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia czy innych komisji jednostkowych. To właśnie samorządy jednostkowe są najbliższej studentów i ich problemów, więc warto znać swój samorząd aby w razie ewentualnych pytań wiedzieć do kogo się zgłosić. W celu umożliwienia kontaktu stworzona została poniższa lista wszystkich samorządów studentów funkcjonujących na Uniwersytecie Warszawskim.

Samorządy studentów na UW

Samorząd studentów (2017/2018): Kontakt:
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych/EUROREG [IAiE] www FB  zsseuroreguw@gmail.com
Centrum Europejskie www FB  samorzad@centrumeuropa.pl
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego www FB
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego www FB  samorzad.csstirluw@gmail.com
Instytut Anglistyki [WNeo]  www FB
Instytut Archeologii [WH] www FB  zssiauw@uw.edu.pl
Instytut Europeistyki [WDiNP] www FB
Instytut Filologii Klasycznej [WP] www FB
Instytut Filozofii [WFiS]  www FB  zssfilozofia@gmail.com
Instytut Germanistyki [WNeo]  www FB
Instytut Historii Sztuki [WH]  www FB  samorzad.ihs.uw@gmail.com
Instytut Historyczny [WH] www FB
Instytut Komunikacji Społecznej i Interkulturowej [WLS]  www FB  zss.iksi@gmail.com
Instytut Kultury Polskiej [WP]  www FB  zss.ikp@gmail.com
Instytut Lingwistyki Stosowanej [WLS]  www FB  ils.samorzad@gmail.com
Instytut Muzykologii [WH] www FB  zssimuw@gmail.com
Instytut Nauk Politycznych [WDiNP]  www FB  inp@samorzad.uw.edu.pl
Instytut Polityki Społecznej [WDiNP]  www FB  ipssamorzad@gmail.com
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji [WSNSiR]  www FB  ipsir@samorzad.uw.edu.pl
Instytut Romanistyki [WNeo]  www FB  irom@samorzad.uw.edu.pl
Instytut Rusycystyki [WLS]  www FB
Instytut Socjologii [WFiS]  www FB  zss@is.uw.edu.pl
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych [WSNSiR] www FB  samorzad@isns.uw.edu.pl
Instytut Stosunków Międzynarodowych [WDiNP]  www FB  samorzad@ism.uw.edu.pl
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich [WNeo]  www FB  zssiberystykauw@gmail.com
Katedra Białorustyki [WLS]  www FB  bialorutenistyka@samorzad.uw.edu.pl
Katedra Hungarystyki [WNeo]  www FB  hungarystyka@samorzad.uw.edu.pl
Katedra Italianistyki [WNeo]  www FB
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środowo-Wschodniej [WLS]  www FB
Katedra Ukrainistyki [WLS]  www FB  ukrainistyka@gmail.com
Kolegium MISH www FB samomish@gmail.com
Kolegium MISMaP www FB  mismap@samorzad.uw.edu.pl
Makrokierunek Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych www FB
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska www FB  msos@samorzad.uw.edu.pl
Ośrodek Studiów Amerykańskich [IAiE] www FB  TT  zssosauw@gmail.com
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Języka Angielskiego [CKNJOiEE]  www FB  zss.ukknja@gmail.com
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Języka Francuskiego [CKNJOiEE]  www FB  zssukknjfuw@gmail.com
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Języka Niemieckiego [CKNJOiEE]  www FB  ukknjn.zss@gmail.com
Wydział „Artes Liberales” www FB samorzad@al.uw.edu.pl
Wydział Biologii www FB  samorzad@biol.uw.edu.pl
Wydział Chemii www FB marcin.guza@samorzad.uw.edu.pl
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii www FB samorzadwdiib@gmail.com
Wydział Fizyki www FB  samorzad@okwf.fuw.edu.pl
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych FB  geografia.samorzad@gmail.com
Wydział Geologii www FB samorzad.geo@gmail.com
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki www FB  samorzad@mimuw.edu.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych www FB  samorzad@wne.uw.edu.pl
Wydział Orientalistyczny www FB
Wydział Pedagogiczny www FB  samorzad@pedagog.uw.edu.pl
Wydział Polonistyki www FB  zss.wp.uw@gmail.com
Wydział Prawa i Administracji www FB
Wydział Psychologii www FB psychologia@samorzad.uw.edu.pl
Wydział Zarządzania www FB  sswzuw@gmail.com

IAiE – Instytut Ameryk i Europy, WNeo – Wydział Neofilologii , WH – Wydział Historyczny, WDiNP – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, WP – Wydział Polonistyki, WFiS – Wydział Filozofii i Socjologii, WSNSiR – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, WLS – Wydział Lingwistyki Stosowanej, CKNJOiEE – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej