Komisja dydaktyczna

Zakres działalności:

Komisja Dydaktyczna zajmuje się szeroko rozumianą dydaktyką (jakością kształcenia) na Uniwersytecie Warszawskim.
W ramach swojej działalności Komisja Dydaktyczna ma za zadanie przeprowadzać lub organizować szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów I roku, szkolenia z zakresu dydaktyki i jakości kształcenia, wspierać działalność Wydziałowych Zespołów Jakości Kształcenia, udzielać studentom doraźnej pomocy w zakresie swoich kompetencji i podejmować działania projakościowe.

Priorytetowym projektem Komisji Dydaktycznej jest Raport Studencki sygnalizujący najważniejsze problemy studentów.
W tym roku poruszone zostaną w nim sprawy socjalno-bytowe, dydaktyczne, informacyjno-techniczne, dotyczące mobilności studentów i organizacji studenckich.

 

Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej ZSS UW

Anna Krupa

anna.krupa@samorzad.uw.edu.pl

Dyżury:

środy 10:15-11:15 (Krakowskie Przedmieście 24, pokój 108), czwartki 12:00-13:00 (Szturmowa 4, pokój 3).

 

 

 


 

2Q3A8393

Wiceprzewodnicząca Komisji Dydaktycznej ZSS UW

Anna Urbańska

anna.urbanska@samorzad.uw.edu.pl/stara_strona

Dyżury:

po uprzednim uzgodnieniu mailowym.