Komisja finansowa

 

Komisja Finansowa

Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Zakres działalności:

Najważniejszym zadaniem Komisji Finansowej jest wspieranie działalności studentów i pomoc w uzyskaniu dotacji na projekty przez nich prowadzone. Jej aktywność skupia się przede wszystkim na:

  • przyjmowaniu i opiniowaniu wniosków o dotacje oraz sprawozdań z dofinansowanych przedsięwzięć;
  • bieżącej kontroli realizacji przyznanych dotacji;
  • prowadzeniu konsultacji oraz szkoleń i warsztatów z zakresu pisania wniosków o dotacje;
  • promowaniu działalności studenckiej.

Komisja zajmuje się również obsługą finansową Zarządu, przygotowuje roczny budżet Samorządu Studentów i kontroluje jego realizację.

Przewodnicząca Komisji Finansowej

Ewelina Dusza

+48 602 688 113

ewelina.dusza@samorzad.uw.edu.pl

Dyżury:

Środa, godz. 13:30-14:30

 


 

2Q3A8456

Pełnomocnik ZSS UW ds. Cerberyzacji

Iga Łaniec

iga.laniec@samorzad.uw.edu.pl