Komisja Komunikacji i Współpracy zewnętrznej

Zakres działalności:

Do zadań komisji należy kontakt z partnerami zewnętrznymi, organizacją przy ich udziale wydarzeń, projektów i cykli szkoleniowych dla studentów oraz szeroka działalność promocyjno-informacyjna dotycząca działań Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego realizowana za pomocą strony internetowej, bezpośredniego kontaktu z mediami oraz kanałów Social Media. Ważnym celem będzie włączenie na stałe informacji o działalności Samorządów Jednostkowych do głównych kanałów promocji Samorządu.

Ważnym elementem pracy Komisji są szkolenia i warsztaty współorganizowane przez partnerów zewnętrznych. Ich celem ma być rozwój umiejętności miękkich studentów w różnych dziedzinach, a także podniesienie umiejętności przydatnych w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Komisja stworzy także informator na temat przedsiębiorczości młodych ludzi. Jego istotą będzie wprowadzenie studenta krok po kroku w proces zakładania firmy. Powstanie także przegląd firm, które oferują pomoc w tym zakresie. Poza partnerami zewnętrznymi Komisja planuje współpracować z kołami naukowymi oraz innymi organizacjami działającymi na terenie Uniwersytetu.

Przewodniczący Komisji Współpracy i Komunikacji Zewnętrznej ZSS UW

Tomasz Zając

+48 602 499 886 
tomasz.zajac@samorzad.uw.edu.pl

Dyżury:

wtorki 12:00-13:30 lub po wcześniejszym umówieniu.

 


Pełnomocnik ZSS UW ds. Kontaktów z Biznesem

Piotr Włodarczyk

piotr.wlodarczyk@samorzad.uw.edu.pl

Dyżury:

środy 15:00-16:30.