Pełnomocnik ds. prawnych i zarządzania infrastrukturą

Pełnomocnik ds. prawych i zarządzania infrastrukturą

Marcin Osiński

e-mail: marcin.osinski@samorzad.uw.edu.pl

W zakres kompetencji Pełnomocnika ds. prawnych i zarządzania infrastrukturą wchodzi: obsługa prawna Zarządu, przygotowywanie aktów normatywnych, kontrola aktów prawnych dostarczanych przez Rady Samorządu Studentów, pomoc prawna udzielona organom Samorządu Studentów oraz przygotowanie planu restrukturyzacji siedziby Zarządu Samorządu Studentów UW.