Komisja prawna

Zakres działalności:

Do zadań Komisji należy w szczególności obsługa administracyjno-prawna Zarządu Samorządu Studentów w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń oraz redagowanie i publikowanie uchwał, a także sporządzanie i kontrola umów zawieranych przez Zarząd.

Ponadto Komisja zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu procedur prawnych obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim, a także w związku ze zmianą wielu samorządowych aktów normatywnych, kontrolą i aktualizacją regulaminów samorządów jednostek. Komisja współpracuje z  Akademicką Poradnią Prawną, z którą zajmuje się udzielaniem studentom bezpłatnych porad prawnych.

Przewodniczący Komisji Prawnej ZSS UW

Adam Krzymiński

+48  602 769 693

adam.krzyminski@samorzad.uw.edu.pl

Dyżury:

wtorki 16:00-17:30.