Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW to organ, składający się z 5 członków wybieranych przez Parlament Studentów UW.  Zakres zadań Komisji obejmuje:

Kontrolę działalności Zarządu, a w szczególności:

1)   realizację uchwał Parlamentu;

2)   realizację budżetu Samorządu;

3)   dysponowanie środkami materialnymi Samorządu;

4)   decyzje lokalowe.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrolowanie działań Zarządu;

2)   kontrolowanie działań Komisji Wyborczej;

3)   wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi;

4)   rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji;

5)   ustalanie wzoru  formularza protestu wyborczego.

Skontaktuj się z Komisją Rewizyjną: komisja.rewizyjna@samorzad.uw.edu.pl

 

Skład Komisji:
1. Marcin Osiński – Przewodniczący
2.Paweł Lenartowicz
3. Jakub Obuchowski
4. Ewelina Pawlak
5. Jarosław Płatos
Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr 3 Komisji Rewizyjnej 2018 2019
Uchwała nr 4 Komisji Rewizyjnej 2018 2019
Regulamin Komisji Rewizyjnej z dnia 11 października 2018r

Protest wyborczy:

Formularz protestu wyborczego 2018 2019 część A do E
Formularz protestu wyborczego 2018 2019 część F