Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW to organ, składający się z 5 członków wybieranych przez Parlament Studentów UW.  Zakres zadań Komisji obejmuje:

Kontrolę działalności Zarządu, a w szczególności:

1)   realizację uchwał Parlamentu;

2)   realizację budżetu Samorządu;

3)   dysponowanie środkami materialnymi Samorządu;

4)   decyzje lokalowe.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrolowanie działań Zarządu, Komisji Zarządu oraz Pełnomocników Zarządu;

2)   kontrolowanie działań Komisji Wyborczej;

3)   wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi;

4)   rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji;

5)   ustalanie wzoru  formularza protestu wyborczego;

6) formułowanie oraz przekazywanie do kontrolowanego organu zaleceń pokontrolnych.

Skontaktuj się z Komisją Rewizyjną: komisja.rewizyjna@samorzad.uw.edu.pl
 
Skład Komisji:  
 
1. Maciej Nadzikiewicz – Przewodniczący 
2. Antoni Łukasik – Wiceprzewodniczący
3. Marta Juśkiewicz 
4. Kornel Stępień 
5. Mariusz Szerszeniewski
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Kadencja 2019/2020
 
 
Kadencja 2018/2019
 
 
 
 
Kadencja 2017/2018
 
 

Uchwała nr 3 Komisji Rewizyjnej 2018 2019
Uchwała nr 4 Komisji Rewizyjnej 2018 2019
Regulamin Komisji Rewizyjnej z dnia 11 października 2018r

Suplement do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 
Protest wyborczy:

Formularz protestu wyborczego 2019 2020 część A do E
Formularz protestu wyborczego 2019 2020 część F