Komisja UW HERE

Komisja UW HERE

Zuzanna Kowalczyk

e-mail: zuzanna.kowalczyk@here.uw.edu.pl

Komisja UW HERE odpowiada za pozyskanie i współpracę z partnerami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania zniżek studenckich w ramach programu UW HERE. Komisja promuje także swoje działania, aby z pozyskanych zniżek mogła skorzystać jak największa liczba studentów i studentek.