Komisja Współpracy Zagranicznej

Komisja Współpracy Zagranicznej

Aleksander Kozubowski

e-mail: aleksander.kozubowski@samorzad.uw.edu.pl

Komisja Współpracy Zagranicznej promuje mobilność studentów oraz wspiera inicjatywy studenckie w zakresie wymian studenckich oraz stypendiów międzynarodowych. Zajmuje się opieką nad studentami przyjezdnymi oraz udziela im pomocy doraźnej.