Komisja Współpracy Zagranicznej

Komisja Współpracy Zagranicznej

Natalia Napiórkowska

e-mail: natalia.napiorkowska@samorzad.uw.edu.pl

 

Komisja Współpracy Zagranicznej promuje mobilność studentów oraz wspiera inicjatywy studenckie w zakresie wymian studenckich oraz stypendiów międzynarodowych. Zajmuje się opieką nad studentami przyjezdnymi oraz udziela im pomocy doraźnej.