PSRP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej stanowi ogólnopolską, niezależną organizację studencką, będącą oficjalnym reprezentantem blisko 1,5 miliona polskich obywateli. Organizacja reprezentuje studentów ze wszystkich uczelni w Polsce – uniwersytetów i politechnik, uczelni wychowania fizycznego, mundurowych, ekonomicznych, rolniczych, artystycznych i medycznych, państwowych wyższych szkół zawodowych, wszelkich uczelni publicznych i prywatnych. W skład Parlamentu Studentów RP wchodzą Komisje Branżowe, reprezentujące każdy z wymienionych wcześniej typów uczelni.

Szeroki obszar przedstawicielstwa, ustawowe zakotwiczenie kompetencji oraz samorządny charakter dają Parlamentowi Studentów RP mandat do reprezentowania studenckich interesów na wszystkich płaszczyznach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Dotyczy to w szczególności prac nad nowymi projektami legislacyjnymi dot. obszaru szkolnictwa wyższego.

Organizacja zajmuje się również ochroną praw studenta. W tym celu funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który wspiera studentów w zakresie ich sporów z uczelniami. Parlament Studentów RP prowadzi także szereg innych działań mających na celu rozwój i pobudzenie samorządności studenckiej w kraju – projekty tj. Nagrody Środowiska Studenckiego ProJuvenes, Krajowa Konferencja PSRP, Konwent Przewodniczących czy też Konferencja Ekspertów Praw Studenta. W ramach powyższych inicjatyw, są prowadzone liczne szkolenia studentów w zakresie dydaktyki, jakości kształcenia, pomocy socjalnej, prawa, promocji czy też umiejętności miękkich. Ponadto Parlament reprezentuje polską społeczność studencką w relacjach z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, w szczególności na forum Europejskiej Unii Studentów.

W ramach kadencji 2017/2018 Przewodniczącym Parlamentu Studentów RP jest Tomasz Tokarski, a w skład Rady Wykonawczej wchodzą:

  • Lesław Florian
  • Mateusz Gawroński
  • Piotr Moroch
  • Łukasz Rusajczyk
  • Damian Wietrak
  • Tomasz Zarębski

Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP są zawsze gotowi do pomocy i wsparcia oraz wszelkiej współpracy. Ogólny mail kontaktowy to sekretariat@psrp.org.pl, a bezpośredni kontakt do osób pełniących funkcje w ramach obecnej kadencji można znaleźć na stronie www.psrp.org.pl.

Więcej o bieżących działaniach Parlamentu Studentów RP można przeczytać na właściwych profilach w mediach społecznościowych:

  • facebook.com/parlamentstudentowrp
  • twitter.com/psrporgpl
  • www.instagram.com/parlament_studentow_rp