Parlament Studentów RP

Parlament Studentów RP jest ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce.

Przede wszystkim do zadań PSRP należy zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących środowiska studenckiego – przez opiniowanie rozporządzeń lub szukanie rozwiązań systemowych, które mogą realnie przełożyć się na to jak każdemu z nas się studiuje. Obecna kadencja będzie poświęcona wspieraniu samorządów studenckich w procesie wdrażania nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na uczelniach. Podejmujemy w tym celu różnego rodzaju działania, zarówno monitorując proponowane zmiany, jak i organizują spotkania czy szkolenia poświęcone tej tematyce. Reprezentowanie to także bieżące wspieranie samorządów studenckich w ich działalności pod każdym względem, chociaż przez wzgląd na zmiany aktów prawnych kładziemy nacisk na możliwość konsultacji regulaminów studiów czy regulaminów samorządu studenckiego. Zależy nam na otwartości na działania rozwojowe dla studentów, w tym udzielających się w samorządach studenckich. Z tego powodu będziemy regularnie angażować się w projekty szkoleniowe rozwijające twarde oraz miękkie kompetencje, które przydają się w codziennym życiu. Jednym z takich projektów jest Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP.

Każdy student może zgłosić się do Rzecznika Praw Studenta, który może bezpośrednio reprezentować go w indywidualnych sprawach na uczelni – w związku z tym zajmujemy się także promocją praw studenckich oraz samej instytucji Rzecznika Praw Studenta. Na podstawie zgłaszanych do rzecznika problemów, w porozumieniu z samorządami studenckimi, zabiegamy o odpowiednie zmiany prawne na uczelniach, tak by studenci realnie mieli zagwarantowane swoje prawa.

portal o prawach studenta – http://prawastudenta.edu.pl/
Helpdesk – zgłoszenia do Rzecznika Praw Studenta – http://prawastudenta.edu.pl/
Strona www – https://psrp.org.pl/