Senatorowie studenccy

Senatorowie studenccy reprezentują głos studentów w Senacie UW – jest ich łącznie 12. Z racji pełnionych funkcji, w Senacie zasiada Przewodniczący ZSS UW oraz Marszałek Parlamentu Studentów UW. Pozostałych 10 senatorów wybiera Parlament Studentów większością bezwzgledną. Kadencja senatorów(z wyjątkiem osób zasiadających w Senacie z powodu swojej funkcji) trwa rok.

Obecny skład:

Michał Bartyczak (KKNJO)

Kamil Dąbrowski (WBiol)

Arkadiusz Falkiewicz (WLS)

Robert Hyżorek (WPiA)

Adam Krzymiński (WNPiSM)

Mateusz Lis (WNPiSM)

Piotr Połowniak (WPiA)

Michał Radek (WPiA)

Julia Sobolewska - Przewodnicząca ZSS UW (WSNSiR)

Anna Urbańska (WLS)

Filip Urbański - Marszałek PS UW (WLS)

Tomasz Zając (MISMaP)