Senatorowie studenccy

Senatorowie studenccy reprezentują głos studentów w Senacie UW – jest ich łącznie 12. Z racji pełnionych funkcji, w Senacie zasiada Przewodniczący ZSS UW oraz Marszałek Parlamentu Studentów UW. Pozostałych 10 senatorów wybiera Parlament Studentów większością bezwzgledną. Kadencja senatorów(z wyjątkiem osób zasiadających w Senacie z powodu swojej funkcji) trwa rok.

Obecny skład:
Kamil Bonas, Przewodniczący ZSS UW
Robert Hyżorek, marszałek PS UW
Kamil Lebnicki, IS
Agata Stankowska, ISM oraz WPiA
Patrycja Sieląg, WDIiB oraz IE
Marcin Guza, WCh
Piotr Drygas, MISH
Jan Krajewski, WPiA
Jan Karsznicki, WPiA
Michał Radek, WPiA
Jakub Bator, ISM oraz WPiA