Senatorowie studenccy

Senatorowie studenccy reprezentują głos studentów w Senacie UW – jest ich łącznie 12. Senatorów wybiera Parlament Studentów większością bezwzgledną. Kadencja senatorów (z wyjątkiem osób zasiadających w Senacie z powodu swojej funkcji) trwa rok.

Obecny skład:
Kamil Bonas,  Przewodniczący Samorządu Studentów UW

Marta Burzyńska, WSNSiR

Anna Chabiera, MISH

Aleksander Klus, WH

Jan Krajewski, WPiA

Kamil Lebnicki, WFiS

Natalia Napiórkowska, WZ

Marcin Osiński, WZ

Michał Radek, WPiA

Mateusz Saniewski, FUW

Agata Stankowska, WNPiSM