Senatorowie studenccy

Senatorowie studenccy reprezentują głos studentów w Senacie UW – jest ich łącznie 12. Senatorów wybiera Parlament Studentów większością bezwzgledną. Kadencja senatorów (z wyjątkiem osób zasiadających w Senacie z powodu swojej funkcji) trwa rok.

Obecny skład:
Kamil Bonas, Przewodniczący Przewodniczący Samorządu Studentów UW

Jakub Bator, WNPiSM oraz WPiA

Marta Burzyńska, WSNSiR

Piotr Drygas, MISH

Kamil Lebnicki, WFiS

Jan Karsznicki, WPiA

Jan Krajewski, WPiA

Marcin Osiński, WZ

Michał Radek, WPiA

Agata Stankowska, WNPiSM oraz WPiA