Uniwerek.TV

Komisja Uniwerek.TV

Paula Taraszkiewicz 

e-mail: paula.taraszkiewicz@samorzad.uw.edu.pl

Uniwerek.TV to telewizja studencka działająca w ramach i pod Zarządem Samorządu Studentów UW. Jej zadaniem jest wsparcie medialne działań samorządu centralnego oraz samorządów jednostkowych. Uniwerek.TV tworzy relacje wideo, dokumenty, materiały autorskie oraz fotorelacje. W roku akademickim przeprowadza takie wydarzenia jak Stage4YOU, czyli konkurs muzyczny dla młodych zespołów i artystów oraz Konferencję Mediów Studenckich, podczas której następuje wymiana doświadczeń między adeptami dziennikarstwa ze studenckich redakcji z całej Polski a profesjonalnymi dziennikarzami. Wspiera także jUWenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy do kontaktu mailowego z redaktor naczelną: paula.taraszkiewicz@samorzad.uw.edu.pl oraz poprzez fanpage Uniwerek.TV.