Wzory umów

Poniżej znajdziecie wzory najczęściej używanych  umów na Uniwersytecie Warszawskim.

Część wzorów przygotowana jest w dwóch wersjach: „osoba fizyczna” i „osoba prawna”. Rozróżnienie to dotyczy formy prawnej w jakiej działa usługodawca, dlatego też warto się z nim skontaktować przed pobraniem pliku.

PRZEWÓZ os. fizyczna

PRZEWÓZ os. prawna

CATERING os. fizyczna

CATERING os. prawna

DOSTAWA os. fizyczna

DOSTAWA os. prawna

KONCERT os. fiz. FV

KONCERT os. prawna FV

KONCERT_umowa o przeniesienie praw majątkowych do artystycznego wykonania

ORG. IMPREZY_OS. FIZ.

ORG. IMPREZY_OS. PRAWNA

OŚRODEK os. fizyczna

OŚRODEK os. prawna

Umowa o dzieło i umowa zlecenie – do nich należy także wypełnić rachunek po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

UMOWA O DZIEŁO

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO

UMOWA ZLECENIE

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE

Jeżeli nie znaleźliście tutaj potrzebnej dla was umowy, potrzebujecie pomocy związanej z umowami lub macie inne pytania skontaktujcie się z Biurem ZSS UW. To do Biura należy dostarczyć wypełnione umowy – pamiętajcie, że jedną osobą upoważnioną do podpisywania ich w imieniu UW jest Przewodniczący Zarządu