SORBET, czyli Samorządowy Obóz Rozwijania Bieżących i Elementarnych Treści, to nowa odsłona corocznego wyjazdu szkoleniowego organizowanego przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniach 6-9 grudnia 2018 roku odbędzie się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach! Wyjazd skierowany jest przede wszystkim do osób, które rozpoczynają swoją działalność na UW, ale nie zabraknie też szkoleń dla samorządowych dinozaurów!

Jak się zapisać?
1. KAŻDY (także osoby z listy rezerwowej) powinien do 28 listopada do godziny 17.00 wypełnić zgłoszenie internetowe: https://goo.gl/forms/oCp8VCbmXesKcRAn2

Osoby, które nie wypełnią formularza internetowego, ale będą na zgłoszeniu papierowym NIE będą brane pod uwagę.

2. Przewodniczący jednostki wypełnia zgłoszenie papierowe: http://samorzad.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgloszenie-chęciny-2018.doc.docx które dostarcza do Biura ZSS UW wraz z opłatą za wyjazd (30 zł od osoby) i kaucją (50 zł od osoby) do 28 listopada do godz. 17.00. Opłata i kaucję uiszcza się tylko za osoby na liście podstawowej!

3. 29 listopada do osób umieszczonych na liście rezerwowej trafi informacja czy zostały zakwalifikowane na wyjazd. Kalifikacja oznacza obowiązek uiszczenia opłaty za wyjazd (30 zł od osoby) i kaucji (50 zł od osoby) w Biurze ZSS UW do 3.12 do godz. 17.00

UWAGA! Z wyjątkiem przewodniczących jednostek, na wyjazd nie kwalifikują się osoby, które już dwukrotnie uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym.

 

Przypominamy, że Biuro ZSS UW działa w tygodniu w godz. 8.30-17.00, z wyjątkiem 22 i 23 listopada, gdy zamknie się o godz. 15.30

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem wyjazdu: http://samorzad.uw.edu.pl/regulamin-wyjazdu-szkoleniowego-sorbet-2018/ 

Kamil Bonas