Kształcenie językowe

Każdy student Uniwersytetu Warszawskiego może uczęszczać na tzw. lektoraty. Są to zajęcia z języka obcego wybierane indywidualnie przez każdego studenta. A wybór jest niezwykle bogaty: dostępnych jest ponad 50 języków, zróżnicowane poziomy zaawansowania oraz godziny i miejsca zajęć.

Student ma zagwarantowane 240 godzin bezpłatnego lektoratu. Niezależnie od tego, czy studiuje na I czy na II stopniu albo studiuje jednocześnie kilka kierunków – ma do wykorzystania  240 godzin. Zajęcia mają przeważnie wymiar 60 godzin w ciągu semestru i odbywają się w cyklu rocznym.

Niezwykle ważny jest egzamin certyfikacyjny. Aby uzyskać dyplom licencjata należy zdać do końca III roku egzamin z języka obcego, co najmniej na poziomie B2.Oczywiście nie musi to być język, z którego ukończyłeś lektorat. Egzaminy odbywają się dwa razy do roku (w sesji zimowej i letniej) oraz w czasie sesji  poprawkowych, a zapisuje się na nie za pomocą rejestracji żetonowej. Z obowiązku zdawania zwalniają niektóre certyfikaty, jak TOIEC, DALF czy DELE.

Studenci filologii również mają również możliwość uczęszczania na lektoraty. W ich przypadku jest tylko jeden warunek: egzamin certyfikacyjny musi być zdany z innego języka niż język, który jest przedmiotem ich studiów. Zarówno studenci filologii, jak i studenci innych kierunków wliczają do średniej oceny z lektoratów. Do średniej końcowej nie liczy się zaś ocena z egzaminu certyfikacyjnego.

Na Uniwersytecie Warszawskim istnieje możliwość uczenia się ponad 50 języków z całego świata. Od angielskiego przez hiszpański, chorwacki, czeski do suahili i chińskiego; studenci mają do wyboru co najmniej trzy poziomy zaawansowania. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w przypadku kursów stacjonarnych i raz w tygodniu w przypadku kursów pół-internetowych (drugie zajęcia odbywają się wtedy na platformie internetowej). Szeroki zakres dni i godzin pozwala na pogodzenie zajęć na kierunku z lektoratem.

Warto wspomnieć o intensywnych kursach wakacyjnych. Odbywają się one od czerwca do października i stanowią przyspieszoną wersję klasycznych rocznych lektoratów. Zapisuje się na nie w rejestracji żetonowej za pomocą żetonów językowych. Zaliczają wymagany semestr lub rok zajęć (w zależności od długości kursu).

Słysząc nazwę Szkoła Języków Obcych można odnieść mylne wrażenie, że tylko ona prowadzi lektoraty. Tymczasem jednostki uprawnione do organizowania zajęć z języków obcych to (oprócz SzJO) : Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Orientalistyczny, Wydział Neofilologii, Wydział Polonistyki i Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej. Każda z wymienionych jednostek ma swój własny styl prowadzenia lektoratów – warto więc dowiedzieć się wcześniej od studentów starszych lat, jak wyglądają zajęcia.