Organizacja roku akademickiego

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2016 – 17.02.2017
w tym:
− zajęcia dydaktyczne (blok I)* 01.10.2016 – 30.10.2016
− termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) 25.10.2016
− zajęcia dydaktyczne (blok II)* 02.11.2016 – 04.12.2016
− zajęcia dydaktyczne (blok III)* 05.12.2016 – 22.12.2016**
− zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)* 07.01.2017 – 27.01.2017
− I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW) 01.12.2016 – 30.12.2016
− termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) 20.01.2017
− wakacje zimowe 23.12.2016 – 06.01.2017
− egzaminacyjna sesja zimowa 28.01.2017 – 10.02.2017 w tym: – egzaminy z języków obcych 30.01.2017
– przerwa międzysemestralna 11.02.2017 – 17.02.2017
SEMESTR LETNI
18.02.2017 – 30.09.2017
w tym:
− zajęcia dydaktyczne (blok I)* 18.02.2017 – 19.03.2017
− zajęcia dydaktyczne (blok II)* 20.03.2017 – 30.04.2017**
− termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) 13.03.2017
− zajęcia dydaktyczne (blok III)* 4.05.2017 – 08.06.2017
− termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) 01.06.2017
− egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 03.03.2017 – 09.03.2017 w tym: egzaminy poprawkowe z języków obcych 04.03.2017
– wakacje wiosenne 13.04.2017 – 18.04.2017
– dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia) 12-13.05.2017
–I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2017/2018 (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW) 01.06.2017 – 30.06.2017
− egzaminacyjna sesja letnia 09.06.2017 – 02.07.2017 w tym: egzaminy z języków obcych 12.06.2017
– wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe) 03.07.2017 – 30.09.2017
– blok wakacyjny I* 10.07.2017 – 13.08 2017
– blok wakacyjny II* 21.08.2017 – 24.09.2017
− egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 28.08.2017 – 10.09.2017 w tym: egzaminy poprawkowe z języków obcych 28.08.2017
– okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 11.09.2017 – 30.09.2017
Objaśnienie:
* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego
** ze względu na małą liczbę piątków dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 dni 22.12.2016 r. (czwartek) oraz 19.04.2017 r. (środa) rada jednostki może określić jako dni, w których można odpracować zajęcia piątkowe