Podpięcia FAQ

Dlaczego należy podpinać przedmioty?
To, w jaki sposób przedmioty zostaną podpięte będzie decydować o tym, czy dane przedmioty będą liczyły się przy rozliczeniu danego etapu studiów (a co za tym idzie, czy będą się liczyły do średniej). Poza tym to właśnie podpięcia decydują o tym, czy za dany przedmiot trzeba będzie zapłacić. Można to porównać do koszyczka i listy zakupów. W trakcie semestru trzeba zrealizować określoną pulę przedmiotów (listę zakupów). Podpinając odpowiednio przedmioty do etapu studiów (zgodnie z listą zakupów wrzucając do koszyczka) zgłaszamy przedmioty do rozliczenia. Dzięki temu możemy na I roku (przy odpowiedniej zgodzie) realizować przedmioty z wyższych lat (np. II, III roku) i w momencie awansu na kolejne lata odpowiednio podpiąć pod etap studiów. 

Ile nadprogramowych punktów ECTS mogę wykorzystać bezpłatnie?
Jeśli szczegółowe zasady studiowania w jednostce nie stanowią inaczej, to minimum 10% punktów ECTS na studiach I stopnia (18 ECTS) i II stopnia (12 ECTS). W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to 30 ECTS.

Które przedmioty muszę podpiąć?
Podpiąć należy wszystkie przedmioty, które:
• Są objęte programem studiów i przewidziane w planie studiów;
• Nie są objęte programem studiów, ale mieszczą się w limicie 30 dodatkowych punktów ECTS.

Wszystkie przedmioty niepodpięte będę traktowane jako przedmioty przekraczające liczbę bezpłatnych studiów ECTS. Oznacza to, iż trzeba będzie za nie uiścić opłatę. W wypadku podpięcia przedmiotów za zbyt dużą liczbę punktów błąd zostanie wychwycony przez system POLON, co również będzie skutkowało płatnością za nadprogramowe ECTSy.

Czy studenci studiów niestacjonarnych też muszą podpinać przedmioty?
Tak, studenci niestacjonarni (wieczorowi i zaoczni) zobowiązani są do podpinania przedmiotów.

Jaki jest termin podpięcia przedmiotów?
Termin podpięć zawsze jest ogłoszony na stronie USOSweb. Zwykle to jest październik/listopad (semestr zimowy) i luty/marzec (semestr letni).

Czy będzie istniała możliwość podpięcia przedmiotów z semestru letniego?
Tak, przedmioty te będzie można podpiąć w marcu.

Czy będzie istniała możliwość korekty dokonanych podpięć?
Po zamknięciu modułu podpięcia w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest korekta podpięć – na prośbę studenta dziekanat dokonuje korekty podpięć.

Jakie są konsekwencje podpięcia przedmiotu jedynie pod program?
Przedmioty podpięte jedynie pod program studiów sprawia, że dany przedmiot nie liczy się do rozliczenia jakiegokolwiek etapu. Będzie on traktowany jako zajęcia realizowane poza planem studiów, w ramach limitu. W ten sposób można realizować przedmioty awansem. 

Co z przedmiotami, które wyrabiałem na poczet kolejnych lat (realizowane awansem)?
Przedmioty realizowane przez studenta z wyższych etapów niż ten, na który jest wpisany powinny zostać przez niego podpięte pod program. W roku, w którym student chce zaliczyć dany przedmiot do programu należy podpiąć go pod konkretny etap w momencie otwarcia możliwości zmian w podpięciach.

Czy nadwyżkowy punkt ECTS mogę zaliczyć na poczet przyszłego roku, tak abym musiał wyrobić wtedy tylko 59 punktów?
W wypadku rozliczenia rocznego student musi co roku podpiąć przedmioty za minimum 60 punktów ECTS. Z racji tego, że punkty w ramach jednego przedmiotu nie są podzielne, jeden punkt ECTS nie może zostać przepisany. Analogicznie sytuacja ma się przy rozliczeniu semestralnym: co semestr należy wyrobić minimum 30 punktów ECTS. Wyjątek mogą stanowić przedmioty z puli rejestracji żetonowej (W-F, Lektoraty, OGUNy) – można złożyć podanie do Dziekanatu z prośbą o zaliczenie nadprogramowego punktu ECTS na poczet kolejnego etapu studiów. 

Czy niepodpięcie przedmiotu automatycznie oznacza płacenie za niego, nawet jeśli nie przekroczyłem dopuszczalnego limitu  dodatkowych punktów ECTS?
Tak. System automatycznie zakwalifikuje taki przedmiot jako odpłatny. Na późniejszych etapach tego typu informacje nie są weryfikowane.

W jaki sposób podpinać przepisane OGUNy, WFy i Lektoraty?
Jeżeli studentowi zostanie na kierunku B uznany przez dziekana przedmiot zrealizowany na kierunku A to przedmiot taki także daje punkty ECTS. Punkty za przedmiot uznany – pomniejszają przyznany studentowi limit punktów ECTS. Przedmiot powinien zostać przez studenta podpięty pod program również na kierunku B.

Studiuję dwa kierunki. Czy mogę podpiąć zajęcia z wychowania fizycznego i lektoraty pod dwa programy?
Tak. Z racji tego, iż studenci otrzymują ograniczoną liczbę żetonów możliwe jest podwójne podpięcie tych przedmiotów.

Jak wygląda sytuacja studentów korzystających z wymian?
Przedmioty realizowane przez studenta w ramach programu ERASMUS+ wpisywane są do systemu USOS poprzez decyzję kierownika podstawowej jednostki. O ich uznaniu na poczet danego programu studiów decyduje kierownik jednostki.

W jaki sposób mogę się odwołać, jeśli opłata zostanie na mnie niesłusznie nałożona?
Odwołania zgodnie z administracyjnym tokiem instancji wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję do organu odwoławczego. 

Masz pytanie odnośnie podpięć, którego nie ma w FAQ? Napisz do Komisji Dydaktycznej ZSS UW!