Studenci z niepełnosprawnościami

Jeśli jesteś studentem z niepełnosprawnością bądź problemami np. natury psychologicznej, warto byś skontaktował się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

BON, w zależności od konsekwencji posiadanej niepełnosprawności, zapewnia pomoc w zakresie:

Dla osób z niesprawnością narządu ruchu:

 

 • transport,
 • zamiana sal,
 • asystenci transportowi,
 • dostosowane miejsca w domach studenckich,
 • komputerowe stanowiska pracy,
 • zajęcia wychowania fizycznego na pływalni.

Dla osób niewidomych i słabowidzących:

 • pracownie komputerowe,
 • orientacja przestrzenna,
 • materiały w formach alternatywnych,
 • lektoraty językowe.

Dla osób głuchych i słabosłyszących:

 • sprzęt wspomagający,
 • tłumacze języka migowego,
 • uzyskanie notatek,
 • lektoraty językowe.

oraz inne usługi indywidualnie dopasowywane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta:

 • wypożyczalnia sprzętu przenośnego,
 • modyfikacja procedur,
 • podwyższenie poziomu absencji,
 • konsultacje psychologa oraz lekarza psychiatry,
 • indywidualizacja toku studiów,
 • bezpłatne kopiowanie notatek,
 • inne indywidualnie dobrane wsparcie.

 

Studenci niepełnosprawni studiujący na Uniwersytecie Warszawskim mają również prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta.