Ważne dokumenty

Poniżej znajduje się wykaz różnych dokumentów, ważnych z punktu widzenia zapewniania jakości kształcenia i funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego, jak i jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących studia lub zajęcia dla studentów. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Warszawski

JEDNOSTKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO:

Ostatnia aktualizacja (21 kwietnia 2016 r.)

Wydział „Artes Liberales”

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Wydział Neofilologii

Wydział Orientalistyczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządzania

Centrum Europejskie

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji  Europejskiej

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Instytut Ameryk i Europy

Kolegium MISH

Kolegium MISMAP

Miedzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Szkoła Języków Obcych