Zaznacz stronę

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Poniżej znajduje się wykaz różnych dokumentów, ważnych z punktu widzenia zapewniania jakości kształcenia i funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego, jak i jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących studia lub zajęcia dla studentów. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Warszawski

JEDNOSTKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO:

Ostatnia aktualizacja (21 kwietnia 2016 r.)

Wydział „Artes Liberales”

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

  Wydział Neofilologii

  Wydział Orientalistyczny

  Wydział Pedagogiczny

  Wydział Polonistyki

  Wydział Prawa i Administracji

  Wydział Psychologii

  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

  Wydział Zarządzania

  Centrum Europejskie

  Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji  Europejskiej

  Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

  Instytut Ameryk i Europy

  Kolegium MISH

  Kolegium MISMAP

  Miedzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Szkoła Języków Obcych