Zapomogi

Zapomoga jest to jednorazowa pomoc materialna przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać maksymalnie dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

Wniosek, wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć do Komisji ds. Zapomóg za pośrednictwem Biura Samorządu Studentów UW. Kwota pomocy nie może przekroczyć 5500 zł.

Uwaga! Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o przesyłanie wniosków wraz z załącznikami na adres: zapomogi@samorzad.uw.edu.pl