Zapomogi

Zapomoga jest to jednorazowa pomoc materialna przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać maksymalnie dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

Wniosek, wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Kwota pomocy nie może przekroczyć 5500 zł.