Komisja Finansowa

Najważniejszym zadaniem Komisji Finansowej jest wspieranie działalności studentów i pomoc w uzyskaniu dotacji na projekty przez nich prowadzone. Jej aktywność skupia się przede wszystkim na:

  • przyjmowaniu i opiniowaniu wniosków o dotacje oraz sprawozdań z dofinansowanych przedsięwzięć;
  • bieżącej kontroli realizacji przyznanych dotacji;
  • prowadzeniu konsultacji oraz szkoleń i warsztatów z zakresu pisania wniosków o dotacje;
  • promowaniu działalności studenckiej.

Komisja zajmuje się również obsługą finansową Zarządu, przygotowuje roczny budżet Samorządu Studentów i kontroluje jego realizację.

 

@ ewelina.dusza@samorzad.uw.edu.pl

 

Przewodnicząca Komisji Ewelina Dusza

Skontaktuj się z nami: