Komisja Prawno-Socjalna

Zakres działalności:

Do zadań Komisji należy w szczególności obsługa administracyjno-prawna Zarządu Samorządu Studentów w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń oraz redagowanie i publikowanie uchwał, a także sporządzanie i kontrola umów zawieranych przez Zarząd.

Ponadto Komisja zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu procedur prawnych i socjalnych obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim, a także w związku ze zmianą wielu samorządowych aktów normatywnych ich kontrolą i aktualizacją. Komisja współpracuje z  Akademicką Poradnią Prawną, z którą zajmuje się udzielaniem studentom bezpłatnych porad prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej samorządom jednostkowym.

Zajmuje się również sprawami socjalnymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jest odpowiedzialna za współpracę z komisjami jednostkowymi, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Odwoławczą Komisją Stypendialną dla Studentów. Komisja zajmuje się również realizacją założeń regulaminu przyznawania pomocy materialnej w tym poprzez nadzór nad działalnością Komisji ds. Zapomóg.

 

@ adam.krzyminski@samorzad.uw.edu.pl

kom.  +48  602 769 693

Przewodniczący Komisji Adam Krzymiński

Skontaktuj się z nami: