Komisja współpracy samorządowej

Głównym celem pracy Komisji jest szeroko pojęta komunikacja i współpraca między samorządami. Dotyczy to przede wszystkim rozwiązywania bieżących problemów oraz organizowania Konwentów Przewodniczących, na których problemy te są szerzej omawiane wraz z towarzyszącymi im innymi tematami i wydarzeniami z życia jednostek Uniwersytetu.

Ponadto Komisja skupi się na organizacji wyjazdu szkoleniowego dla samorządowców, koordynacji Juwenaliów Regionalnych oraz podejmie szereg inicjatyw integrujących samorządowców ze wszystkich jednostek.

Przewodniczący komisji Marcin Ciechanowicz

Skontaktuj się z nami: