Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zakres działalności:

Komisja ds. Jakości Kształcenia zajmuje się szeroko rozumianą dydaktyką (jakością kształcenia) na Uniwersytecie Warszawskim.
W ramach swojej działalności Komisja ds. Jakości Kształcenia ma za zadanie przeprowadzać lub organizować szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów I roku, szkolenia z zakresu dydaktyki i jakości kształcenia, wspierać działalność Wydziałowych Zespołów Jakości Kształcenia, udzielać studentom doraźnej pomocy w zakresie swoich kompetencji i podejmować działania projakościowe.

Priorytetowym projektem Komisji ds. Jakości Kształcenia jest Raport Studencki sygnalizujący najważniejsze problemy studentów.
W tym roku poruszone zostaną w nim sprawy socjalno-bytowe, dydaktyczne, informacyjno-techniczne, dotyczące mobilności studentów i organizacji studenckich.

 

@ jakub.bator@samorzad.uw.edu.pl

kom.  + 48 660 543 097

Jakub Bator.

Skontaktuj się z nami: