Zarząd Samorządu Studentów

O Zarządzie Samorządu

Zarząd Samorządu Studentów jest ciałem wykonawczym na stopniu ogólnouczelnianym. Decyduje o przyzwaniu dotacji na wydarzenia organizowane przez ZSSy jednostek oraz wspiera ich działalność. ZSS organizuje wyjazdu szkoleniowe dla samorządowców i Komisji Stypendialnych i czuwa nad przebiegiem szkoleń z praw i obowiązków studenta.
Zarząd działa dzięki swoim komisjom, które zajmują się poszczególnymi zadaniami!

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Wewnętrznej

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Wewnętrznej - Jakub Bator.

Dyżury w sprawie Regionaliów: Czwartek 17:00-18:00

Pełnomocnik ds. Domów Studenckich

Pełnomocnik ds. Domów Studenckich - Arkadiusz Falkiewicz

Dyżur po umówieniu mailowym.

Komisja UW HERE

Przewodnicząca Komisji Natalia Wanago

Dyżury: środy 13:00-14:45

Uniwerek.TV

Redaktor Naczelna Uniwerek.TV Magdalena Ciesielska

Zachęcamy do kontaktu przez fp oraz mailowo.

Komisja ds. Komunikacji

Przewodniczący Komisji Tomasz Zając

Dyżury: wtorki 12:00-13:30 lub po wcześniejszym umówieniu.

Komisja Współpracy Wewnętrznej

Przewodniczący komisji Marcin Ciechanowicz

Dyżury: wtorki 11:30-13:15.

Komisja Prawno-Socjalna

Przewodniczący Komisji Adam Krzymiński

Dyżury po kontakcie mailowym bądź telefonicznym.

Pełnomocnik ds. mobilności

Pełnomocniczka ds. Mobilności - Julia Poncyljusz

Komisja Finansowa

Przewodnicząca Komisji Ewelina Dusza

Dyżury: Środa, godz. 18:30-19:30

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca Komisji Anna Krupa

Dyżury : środy 10:15-11:15 (Krakowskie Przedmieście 24, pokój 108), czwartki 12:00-13:00 (Szturmowa 4, pokój 3).

Komisja Współpracy Zewnętrznej

Przewodnicząca Komisji Jagoda Białota

Dyżury: środa 17.00-18.00.