Zarząd Samorządu Studentów

O Zarządzie Samorządu

Zarząd Samorządu Studentów jest ciałem wykonawczym na stopniu ogólnouczelnianym. Decyduje o przyzwaniu dotacji na wydarzenia organizowane przez ZSSy jednostek oraz wspiera ich działalność. ZSS organizuje wyjazdu szkoleniowe dla samorządowców i Komisji Stypendialnych i czuwa nad przebiegiem szkoleń z praw i obowiązków studenta.
Zarząd działa dzięki swoim komisjom, które zajmują się poszczególnymi zadaniami!

Pełnomocnik ds. Domów Studenckich

Pełnomocnik ds. Domów Studenckich - Arkadiusz Falkiewicz

Dyżur po umówieniu mailowym.

Komisja UW HERE

Przewodnicząca Komisji Natalia Wanago

Dyżury: środy 13:00-14:45

Uniwerek.TV

Redaktor Naczelna Uniwerek.TV Magdalena Ciesielska

Zachęcamy do kontaktu przez fp oraz mailowo.

Komisja ds. Komunikacji

Przewodniczący Komisji Tomasz Zając

Dyżury po wcześniejszym umówieniu mailowym

Komisja Współpracy Wewnętrznej

Przewodniczący komisji Marcin Ciechanowicz

Dyżury: wtorki 11:30-13:15.

Komisja Prawno-Socjalna

Przewodniczący Komisji Adam Krzymiński

Dyżury po kontakcie mailowym bądź telefonicznym.

Pełnomocnik ds. mobilności

Pełnomocniczka ds. Mobilności - Julia Poncyljusz

Komisja Finansowa

Przewodnicząca Komisji Ewelina Dusza

Dyżury: Środa, godz. 18:00-19:00

Komisja Współpracy Zewnętrznej

Przewodnicząca Komisji Jagoda Białota

Dyżury: środa 17.00-18.00.